Horisontalboring

Effektiv boring i fjell og løsmasser

Be om pristibud

En miljøvennlig boremetode

Vi utfører boring for vann og avløp, og el-gjennomføringer under vei eller gjennom fjell. Denne typen boring kan utføres i fjell eller i løsmasser ved bruk av stålforing som man trekker med seg samtidig som man borer. Borehull kan leveres i flere forskjellige dimensjoner, avhengig av hvor mye som skal gjennom.

Denne typen boring blir stadig mer brukt ettersom det er enklere enn å grave over vei, og ofte billigere enn å grave rundt.

Det er tre geologiske forhold som påvirker investeringskostnaden for denne type anlegg.

Motta et pristilbud på horisontalboring

Er du usikker på hvilken løsning som er mest lønnsom? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Kontakt oss