Energiboring

Boring av energibrønn gir energieffektiv oppvarming og nedkjøling

Be om pristibud

Energieffektive løsninger

Stadig dyrere strøm tvinger frem nye energikilder. For den som ønsker å redusere strømutgiftene, er vann-vann varmepumpe løsningen. To tredeler av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. Norsk Brønnboring borer for energibrønn og installerer kollektorslanger.

Bergvarme utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme. 

Energibrønn i fjell med lukket kollektor benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En energibrønn er et borehull på ca. 115mm i diameter, og boredybde fra 140-300 m. En kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med frostsikker væske. Kollektorvæsken sirkulerer rundt i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen.

Det er tre geologiske forhold som påvirker investeringskostnaden for denne type anlegg.

Dette er:

  • Tykkelsen på løsmassedekket over fjelloverflaten

  • Temperaturen i grunnen

  • Berggrunnens varmeledende egenskaper

Er energibrønn noe for deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale rundt ditt behov.

Kontakt oss