Fundamentering

Skaper et godt fundament selv i løse masser

Be om pristibud

Når egner det seg med fundamentering?

Ved byggeprosjekter der det er mangel på solid grunn og avstanden til solid fjell er lang, er det ofte hensiktsmessig å benytte seg av fundamentering ved hjelp av stålkjernepeler. Vi borer da først ned et foringsrør, deretter blir det støpt eller montert en stålkjerne i foringsrøret. Dette er en metode som danner et solid grunnlag og fundament for videre bebyggelse.

Typiske områder for fundamentering kan være ved bygging av boliger, forretningsbygg, bruer og annen infrastruktur. Vi borer dimensjoner opp til 219 mm.

Er det noe du lurer på rundt fundamentering?

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på rundt fundamentering?

Kontakt oss